logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Wanneer Algelun [MKB] Advies in te schakelen?

Voortvloeiend uit onze bureaufilosofie

Wij bieden als adviesbureau ondersteuning bij de overgang van het ene cruciale bedrijfsstrategische stadium naar de andere bepalende fase in de ontwikkeling van het eigen bedrijf van de ondernemer. En vaak bieden wij niet alleen specifieke ondersteuning bij die overgangen van de ene belangrijke bedrijfsfase naar de andere bepalende bedrijfsfase, doch geven wij eveneens gericht advies over het huidige ontwikkelingsstadium van het bedrijf op dat gegeven moment. Welke zaken worden binnen de onderneming tot in de puntjes beheerst? Welke bedrijfsontwikkelingen stagneren (met wat voor gevolgen voor de bedrijfsvoering)? Hoe kan de ondernemer goed inspelen op bepaalde trends in de eigen branche? En dergelijke vragen.

Onderscheid in effectiviteitcriteria

Wij maken voor het gemak onderscheid tussen interne - en externe effectiviteitcriteria  voor de bedrijfsvoering van een onderneming. Startend of gevestigd, dat maakt niet uit. De oriëntatie van de ondernemer daarop moet o.i. scherp zijn én scherp blijven. Verscheidene aspecten van die effectiviteitcriteria hebben wij nader uitgewerkt in handzame en compacte brochures, die in PDF’s op deze website zijn te bekijken en uiteraard zijn te downloaden. Op al deze terreinen hebben wij werkervaring als ondernemer of als bedrijfsadviseur.

Divers advieswerk op basis van aanwezige expertises

Daarnaast verrichten wij ook regulier advieswerk op terreinen als fusiebegeleiding, HRM-advisering, P&O-ondersteuning, Arbozorg, werkoverleg, teammanagement, invoering van projectmatig werken, efficiëntiebevordering van bedrijfsonderdelen, managementcoaching, conflicthantering, organisatiecultuurverandering en begeleiding van strategiediscussies over de koers van ondernemingen binnen het MKB. Over deze onderwerpen vallen toegesneden brochures op deze site te downloaden. Ook blijkt uit de inhoud van deze brochures goed de aanwezigheid van de uiteenlopende expertises binnen ons bureau. In verscheidene brochures worden (naast de rubriek Projectbeschrijvingen op deze site) eveneens tal van praktische voorbeelden uit onze adviespraktijk beschreven.

Algelun [MKB] Advies heeft voor deze vraagpunten enkele bureaubrochures samengesteld: zie de achtergrondinformatie in PDF’s bij onze webrubriek Brochures op deze site.