logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

 • eerdere columns
 • sociale innovatie in bedrijven
 • bevordering ondernemerschap
 • familiebedrijven
 • reviews en verwijzingen
 • (trend)studies
 • en zo voort…

Toelichting op de projectbeschrijvingen van Algelun [MKB] Advies

Combinatie van consultancy en managementservices

Algelun [MKB] Advies richt met een uitgesproken, effectieve aanpak van consultancy (het strategische denkwerk) en managementservices (het praktische handwerk) op ondernemingen binnen het MKB. Veelal vooral op gevestigde bedrijven, maar in de praktijk ook op nieuwe start-ups, doorstartende en herstartende bedrijven. Zie ook de rubriek Bureaufilosofie op deze site. In die rubriek staan enkele vraagstellingen die in de bijzondere stadia van de levenscyclus van een onderneming richtinggevend van aard zijn.

‘’Niets verbaast mensen zo veel als gezond verstand en oprechtheid’’.
Oftewel: "Nothing astonishes men so much as common sense and plain dealing’". Uit: Essays (1844) van Ralph Waldo Emerson, Amerikaans filosoof en dichter (Boston, 25 mei 1803 - Concord, 27 april 1882).

Enkele voorbeelden uit onze adviespraktijk…

In deze webrubriek met voorbeelden van projectbeschrijvingen van uitgevoerde opdrachten laten wij zien hoe die bijdragen van ons in de praktijk kunnen werken. Regelmatig voegen wij nieuwe en/of andere voorbeelden uit onze adviespraktijk toe. De volgende projectbeschrijvingen zijn thans a.d.h.v. het uitrolmenu onder aparte tabbladen in deze webrubriek te vinden:

 1. Advisering aan familiebedrijven over werkproces ten aanzien van de totstandkoming van een familiestatuut »»»
 2. Onrust in de boekbinderij van een kleine uitgever na overname »»»
 3. Managementproblemen binnen een recreatiebedrijf bij de overgang naar een NV »»»
 4. Herpositionering van de bedrijfsstrategie van een sociaal werkgelegenheidsbedrijf »»»
 5. Verzelfstandiging van een multifunctionele accommodatie (MFA) »»»
 6. Evaluatietraject ter voorbereiding op de doorstart van een logistiek bedrijf »»»
 7. Interventie in bedrijfsleiding zwembad ten tijde van op handen zijnde verkoop »»»
 8. Bijdrage aan het interregionale project ‘Zicht op Hergebruik’ »»»
 9. Instellen van Ondernemingsraden (OR) »»»
 10. Opzetten van Bedrijven InvesteringsZones (BIZ) »»»
 11. Verbetering bedrijfsvoering van een familiebedrijf met behulp van principes van sociale innovatie »»»
 12. Samenwerkingsmoeilijkheden binnen het management van een familiebedrijf, actief in de bouw »»»
 13. Revitalisering van bedrijventerreinen: gezamenlijk optrekken is daarbij een vereiste… »»»
 14. Leiding geven aan professionals: probleemoplossing bij samenwerking tussen risico-experts »»»
 15. Een directeur van buiten de familie bij familiebedrijven »»»
 16. Sociale innovatie in bedrijven in aanvulling op technologische vernieuwing »»»
 17. Organisatiecultuurverandering bij een familiebedrijf »»»
 18. Opzet meer bedrijfsmatige onderneming binnen de Creatieve Industrie »»»