logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

 • eerdere columns
 • sociale innovatie in bedrijven
 • bevordering ondernemerschap
 • familiebedrijven
 • reviews en verwijzingen
 • (trend)studies
 • en zo voort…

Wijze van honorering inschakeling Algelun [MKB] Advies

Indien onze inspanningen dit waard zijn volgens onze collega-ondernemer, dan brengen wij onze bemoeienissen meestal als volgt in rekening (variaties daartussen zijn ook mogelijk):

 1. simpelweg de bekendste manier: “gewoon” uren maal tarief. Uiteraard op basis van een van te voren overeen gekomen voorstel van onze kant, waarmee de collega-ondernemer van het bedrijf goed uit te voeten kan. Meestal zoiets als interim management, bepaalde gewenste managementservice, dringend gericht advies over een urgent probleem en dergelijke. Goed af te ronden en specifiek uit te werken opdrachten dus. Onze adviestarieven variëren van € 50,-- tot en met € 150,-- per uur, afhankelijk van het type werkzaamheden, senioriteit, praktijkervaring, opleiding en specialisme van de betrokken adviseur van ons bureau. Exclusief BTW. Exclusief reis – en verblijfkosten. Mits…, ja mits, hiervoor binnen de MKB-onderneming voldoende financiële middelen aanwezig zijn. Is dit niet het geval, dan stellen wij vaak één van de volgende regelingen voor;

 2. “cure-now, pay-later”- regeling, waarbij de inspanningsverplichting onzerzijds en het gewenste resultaat in goed gezamenlijk overleg tussen ons als opdrachtnemer en de collega-ondernemer als opdrachtgever schriftelijk wordt vastgelegd en maar pas wordt betaald in een veel later stadium wanneer de collega-ondernemer daarvoor de financiële middelen heeft weten te genereren;

 3. “no-cure,no-pay”- regeling, waarbij de inspanningsverplichting onzerzijds (inclusief de wijze van honorering, zoals fixed price, bepaald percentage van bedrijfsresultaat van het betreffende onderdeel of andere vormen van aanneemsom) én het gewenste resultaat ook in goed gezamenlijk overleg tussen ons als opdrachtnemer en de collega-ondernemer als opdrachtgever schriftelijk wordt vastgelegd. Bij deze regeling geldt dat pas wordt betaald wanneer wij als opdrachtnemer samen met de opdrachtgever vinden dat het behaalde resultaat overeen komt met de gestelde inspanningsverplichting van onze kant. Duidelijk mag zijn dat wij ook risico’s durven te lopen, net zo als de MKB-ondernemer zelf;

 4. vergelijkbaar met de vorige betalingsregelingen, doch dit maal worden onze bemoeienissen met de organisatie van het bedrijf gekapitaliseerd en vertaald in een bepaald belang van deelname in de (nieuwe) onderneming. Uiteraard moet de collega-ondernemer dit ook zelf willen;

 5. we worden helemaal niet betaald voor onze adviezen, begeleiding of ondersteuning, want er ontstaat een dusdanige vertrouwensband, dat wij zelf als ondernemers bereid zijn om te investeren, hetzij met eigen financiële middelen, hetzij met gekapitaliseerde, intensieve en langdurige arbeid van onze kant. En hierbij geldt weer: dit moeten wij echt willen en de collega-ondernemer dient hiervoor metterdaad open te staan;

 6. en mogelijk andere varianten hier tussen… Zie hiervoor ook de rubriek met voorbeelden van projectbeschrijvingen van ons bureau op deze site.