logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Verzelfstandiging van een multifunctionele accommodatie (MFA)

Onder de druk van nieuw beleid vanwege zeer dringende bezuinigingen legde een wethouder Welzijn van een grote gemeente aan een reeds bestaande multifunctionele accommodatie (bestaande uit wijk - en dienstencentrum, kindercrèche, naschoolse kinderopvang, muziekonderwijs, sociaal culturele vrijwilligersactiviteiten, faciliteiten voor buurtfeesten, spreekuren sociale raadslieden, wijkagenten, hulp bij invulling IB-aangiften e.d.) de keuze op: verzelfstandigen of opheffing door bezuiniging. Paniek alom. Zowel bij bestuur als bij medewerkers en vrijwilligers. Ons werd gevraagd hierbij te bemiddelen en/of van advies te dienen.

Allereerst openden wij, samen met het bestuur van deze MFA, de onderhandeling met de betrokken wethouder. Doel was tijd kopen om eventuele overgang naar de verzelfstandigde situatie geleidelijker te laten verlopen voor betrokken bestuur, medewerkers en vrijwilligers. Ten tweede (of eigenlijk tegelijkertijd) polsten wij bij enkele bij ons bekende topambtenaren hoe hard dit bezuinigingsbeleid werd gespeeld (en wat daarbij nog resterende opties zouden kunnen zijn). Bij navraag door ons bleek dat de gemeente ooit het gebouw (waarin thans die MFA zat) voor een symbolisch bedrag van de provincie had gekregen. In de boeken stonden echter de bestaande kapitaalslasten van het betreffende gebouw, zo bleek na wederom doorvragen van onze kant. Dit gegeven hielden wij goed in ons achterhoofd tijdens de onderhandelingsbesprekingen met de wethouder. Op een goed moment brachten wij dit naar voren, waarna bleek dat de betrokken wethouder van deze achtergrond niets wist. Aangezien wij ook hadden vernomen dat men het gemeentelijk gebouwenbeheer wilde centraliseren, o.m. als divisie bij het Grondbedrijf, stelde wij voor om een ons bekende topambtenaar van het Grondbedrijf bij het zoeken naar mogelijke oplossingen te betrekken.

Om een lang verhaal kort te maken: het Grondbedrijf “nam” het gebouw van de MFA van Welzijn “over” (hetgeen volgens de boekhouding een besparing binnen de post Welzijn opleverde). In ruil daarvoor continueerde de wethouder Welzijn voor een aantal activiteiten de gemeentelijke subsidiestromen voor de duur van maximaal drie jaar. En de directie van het gemeentelijke Grondbedrijf gaf toestemming voor een geleidelijke gang naar verzelfstandiging van de MFA in vijf jaar tijd, waarbij de huurgelden pas na twee jaar (geleidelijk oplopend tot het werkelijke bedrag in het vijfde jaar) zouden worden geheven. En aldus geschiedde. Met adviezen en ondersteuning hebben wij ook nog de interne organisatie van de MFA op onderdelen bijgestaan in hun weg naar verzelfstandiging.

Doorlooptijd (van onderhandeling tot intentieovereenkomst): vier maanden.
Wijze van honorering: géén, geheel gratis werkzaamheden, uit overtuiging en betrokkenheid met mensen die veel doen voor de lokale gemeenschapszin.

«« (terug) naar Toelichting projectbeschrijvingen