logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Onrust in de boekbinderij van een kleine uitgever na overname

Een kleine uitgeverij in het noorden des lands had ten tijde van de overname van het bedrijf de eveneens van oudsher bij dit bedrijf verbonden boekbinderij overgenomen. Naast alle ambachtelijke technieken, die de medewerkers van de boekbinderij reeds goed beheersten, wilde de nieuwe bedrijfsleiding thans ook allerlei nieuwe productietechnieken introduceren. En wel op een dusdanige manier zodat ook deze nieuwe productietechnieken gemeengoed zouden worden binnen deze kleine maar hoogwaardige boekbinderij. Vanaf het begin van deze introductie stuitte de betrokken ondernemer op heftige bezwaren van de werkvloer zelf, vooral geïnitieerd en geventileerd door de zeer ervaren voorman van de boekbinderij. Een vakman pur sang met zeer veel liefde voor het boekbinden zelf.  Wij werden door de nieuwe bedrijfsleiding gevraagd hierin te bemiddelen en snel tot een werkbare oplossing te komen zodat het bedrijf weer in goede harmonie verder kon.

Na een flinke tijd te hebben rondgelopen op de uitgeverij, intensief met alle medewerkers te hebben gesproken, vooral met de betrokken voorman van de boekbinderij, en ook de geleverde boekenproducties te hebben bewonderd, stelden wij voor om de kwaliteitszorg (inclusief de introductie van nieuwe technieken) meer en beter te organiseren. Namelijk: niet alleen met twee- (en/of drie)tallen van medewerkers, regelmatige interne bedrijfscursussen hierover (ook met deskundigen van buiten), maar ook met een staffunctionaris Kwaliteitszorg, die dit allemaal moet organiseren en regelen, doch die eveneens het kwaliteitsniveau van de boekenproductie in de gaten moest houden. Zowel de productie met de oude als met de nieuwe productietechnieken. En bovenal: op ons voorstel werd de voorman van de boekbinderij (uiteraard na sondering van hem en van de bedrijfsleiding hierover) aangesteld als de benodigde staffunctionaris Kwaliteitszorg. Want wat bleek: enerzijds bleek de vrees te bestaan dat door de introductie van nieuwe productietechnieken de “oude” ambachtelijke kanten van het maken van boeken zou worden verwaarloosd (of zelfs in vergelijking met de “nieuwe” technieken niet meer voor “vol” zouden worden aangezien). Anderzijds merkte de voorman zelf dat (mede door de bedrijfsovername) zijn directe leiding over de boekbinderij minder nodig was. Graag wilde hij zich als vakman nog wel nuttig maken voor het bedrijf, zij het dan meer in begeleidende en meer in coachende zin. De beoogde kwaliteitszorg liep na de invoering van onze voorstellen op rolletjes.

Doorlooptijd van onze bemoeienis: vier weken.
Wijze van honorering van: wij hebben enkele exclusieve en prachtig uitgevoerde uitgaven gratis mee gekregen. Hier waren wij zeer blij mee. En dit vonden wij ook al meer dan voldoende honorering.

«« (terug) naar Toelichting projectbeschrijvingen