logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Opzet meer bedrijfsmatige onderneming binnen de Creatieve Industrie

Gevraagd werd een reeds lang bestaande (vooral) muziek producerend bedrijf opnieuw leven in te blazen. Bedoeld werd: meer passend bij deze informatietechnologische tijd, meer rekening houden met ontwikkelingen als globalisatie, een betere bedrijfsvoering opzetten en een meer tactisch-strategisch PR-beleid ontwikkelen. Kortom, eigenlijk alles wat elk goed draaiend bedrijf nodig heeft, actief op het creatieve vlak of niet.

Na een grondige concurrentie-analyse, een beoordeling van de state-of-the-art van de populaire muziekbranche en een taxatie van de potentie van het bedrijf bespraken wij eerst onze eerste bevindingen daarover met de belanghebbenden en de eigenaar van het muziekbedrijf. Deels bracht dit een schokreactie teweeg. Aan de andere kant wilden velen intern graag meewerken aan een upgrading van het muziekbedrijf om meer en beter te voldoen aan de ‘’eisen des tijds’’. Vervolgens hebben wij onze bevindingen met bijbehorende ideeën over hoe dan verder verwoord in een kort en krachtig plan van aanpak. Op uitdrukkelijk verzoek van de belanghebbenden en de eigenaar van het muziekbedrijf namen wij eveneens de uitvoering van een groot deel van de implementatie ter hand.

Dit hield o.a. in: regelmatige brainstormsessies over de sterke en zwakke kanten van het muziekbedrijf, een analyse van het muzikale productieproces (van idee en/of inspiratie tot en met uitgeverij), een nadere beschouwing van het actuele PR-beleid, al of niet goed gebruik makend van de hedendaagse IT en social media (meer interactieve en meer aantrekkelijke website laten bouwen, meer doen met FaceBook, Twitter, YouTube kanalen, samenwerken met alle belangrijke music stores en music apps, meer doen met lyric videos e.d.).

Daarnaast was een betere bedrijfsmatige opzet van groot belang voor de toekomst van dit enthousiaste en creatieve muziekbedrijf. Dit betekende o.m.: een betere stroomlijning van de zeggenschap van het muziekbedrijf, een andere formeel juridische rechtsvorm, een betere verantwoording naar alle extern controlerende en/of toetsende instanties en een meer zorgvuldige regeling van alle auteursrechten van het muziekbedrijf (worldwide gezien).

Dit stuitte soms tijdelijk op enige weerstand. Ook riep de introductie van nieuwe, veel geavanceerde digitale werkwijzen een enkele keer kritische vragen op naar het waarom van e.e.a. Maar gaandeweg werden de meer bij deze tijd passende wijze van muziekproductie intern steeds aantrekkelijker gevonden. Zowel door de belanghebbenden en de eigenaar van het muziekbedrijf. Ook merkte men steeds meer dat juist door goed gebruik te maken van die digitale werkwijzen eveneens meer (werk)tjd vrijkwam voor de ‘’core business’’ van het muziekbedrijf. Vooral omdat men veel gerichter en veel bewuster gebruik ging maken van (internationale) tussenpersonen en andere intermediaire (toelevering)bedrijven. Door gebruik te maken van allerlei (mondiaal gezien) ‘’preferred suppliers’’ binnen de muziekwereld werden er veel meer aardige en bovenal goede collegiale contacten op dit terrein gelegd dan voorheen.

Na een grondige evaluatie van alle activiteiten, zoals hiervoor opgesomd, werd aan ons gevraagd om regelmatig te blijven opereren als een soort bedrijfsmentor (die bij tijd en wijle kan worden ‘’ingehuurd’’, wanneer nodig of gewenst). Dit doen wij nu.

Doorlooptijd: acht maanden.

Wijze van honorering: aantal gewerkte uren maal ons gebruikelijke adviestarief.

«« (terug) naar Toelichting projectbeschrijvingen