logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Managementproblemen binnen een recreatiebedrijf
bij de overgang naar een NV

Het bestuur (bestaande uit zes burgemeesters van de deelnemende gemeenten) van een groot en prachtig gelegen recreatiebedrijf in het zuiden van ons land was reeds maanden bezig met de voorbereiding van een zorgvuldige overgang van dit bedrijf naar een overheidsgedomineerde NV. Dit leek allemaal goed te lopen, totdat binnen het betrokken managementteam ernstige samenwerkingsproblemen ontstonden. En wel dusdanig dat de bestuurders van dit recreatieschap zich zorgen gingen maken over het welslagen van het gewenste veranderingsproces naar een meer commercieel bedrijf (temeer daar de concurrentie van allerlei andere prachtig gelegen accommodaties in die regio juist “moordend” was). De hele discussie over het privatiseringsproces kwam mede hierdoor op losse schroeven te staan. Aan ons werd gevraagd om dit managementteam te begeleiden en hen op korte termijn gereed te maken op de overgang naar een overheidsgedomineerde NV.

Voor een periode van circa zes maanden hebben wij met een hoge frequentie van samenkomst dit managementteam indringend begeleid. Hierbij kwamen niet alleen onderwerpen aan bod als hoe profileren wij ons als commercieel bedrijf, waarop richten wij ons (op korte en middellange termijn) met onze bedrijfsvoering en hoe onderscheiden wij ons op deze toch al drukke recreatiemarkt, maar ook wie heeft wat voor kwaliteiten/capaciteiten en op welke wijze kunnen wij ervoor zorgen dat die eigenschappen goed tot uiting komen binnen de nieuwe constellatie? Vooral de laatste genoemde gespreksonderwerpen hadden nogal wat voeten in de aarde binnen het managementteam. Hete hangijzers waren met name de volgende punten. Er bestond binnen het team ernstige twijfels over het functioneren van de directeur van het recreatiebedrijf of hij wel de juiste instelling had om het nieuwe, meer commercieel georiënteerde bedrijf te leiden. Bovendien bestond er een stevig verschil van mening tussen het Hoofd Buitendienst van het schap en de overige leden van het team over het gewenste kwaliteitsniveau van onderhoud van het park. Deze twee onderwerpen werden door ons in aparte sessies eerst met de direct-betrokkenen doorgenomen, daarna met het gehele managementteam, vervolgens weer met de direct-betrokkenen en tot slot met het bestuur van het recreatiebedrijf. Conclusies uit deze gesprekkenreeks waren dat de huidige directeur zich bereid verklaarde om plaats te maken voor een nieuwe directeur. De nieuwe directeursfunctie zou binnen afzienbare tijd door het huidige Hoofd Buitendienst worden uitgeoefend, na eerst een periode van interimschap door een ander, om zo de overgang naar een overheidsgedomineerde NV te bespoedigen. Zo gezegd, zo gedaan.

Doorlooptijd: ruim zes maanden.
Wijze van honorering: aantal gewerkte uren maal ons gebruikelijke adviestarief.

«« (terug) naar Toelichting projectbeschrijvingen