logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Opmaat voor (nog) betere samenwerking op het vlak van innovatie tussen het MKB en regionaal georiënteerde hogescholen (en universiteiten):

Belangrijk rapport AWTi over Regionale hotspots, broedplaats voor innovatie, verschenen in het najaar van 2014.

Op 11 november 2014 organiseerden de AWTi (Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en sedert begin van het jaar 2014 ook de ‘’i’’ van innovatie) en Saxion Hogescholen samen het symposium Innoveren en groeien in de regio in Deventer om te kijken wat er nodig is voor het stimuleren van zogenoemde regionale ‘’hotspots’’ voor innovatie en groei van (MKB) ondernemingen.

Op dag daarvoor had de AWTi dit advies Regionale hotspots, broedplaats voor innovatie net aangeboden aan de betrokken bewindslieden minister Kamp en staatssecretaris Dekker. In dit nieuwe advies geeft de AWTi aan wat overheden kunnen doen om regionale hotspots in Nederland tot verdere bloei te brengen. Hierbij moet men rekening houden met de verschillen in aard en levensfase. En daarbij ook steeds uitgaan van het zelforganiserend vermogen van de hotspots. Als er een kansrijke concentratie van bedrijven en kennisinstellingen is, kunnen overheden de bloei van een hotspot wel degelijk ondersteunen in samenwerking met die partijen. De regio Twente is altijd een aansprekend voorbeeld van hoe samenwerking in een hotspot metterdaad stimulerend kan werken.

Thecla Bodewes (regionaal maar inmiddels ook nationaal bekende MKB-ondernemer uit Meppel) hield nu in haar hoedanigheid als betrokken raadslid van de AWTi een verhelderend betoog over de achtergrond en inhoud van o.m. dit recente advies. Bodewes denkt dat overheden meer stappen kunnen zetten: “Provincies, of regio’s moeten eigenlijk een ‘manager MKB’ hebben, één aanspreekpunt, waar bedrijven én kennisinstellingen terecht kunnen met vragen.” Daarnaast werd eveneens aandacht geschonken aan een eerder AWTi-rapport van maart 2014 over zogenoemde Briljante bedrijven als lichtende (groei)voorbeelden op het vlak van innovatie. Kortom, een kort maar krachtig symposium Innoveren en groeien in de regio, daar in Deventer. Echter, meer aanwezigen (vooral van andere hogescholen en universiteiten) was volgens ons wel op zijn plaats geweest.

In het adviesrapport van de AWTi worden drie verschillende typen hotspots onderscheiden: creatieve stedelijke hotspots, engineering hotspots en wetenschapsgedreven hotspots. Die hotspots bevinden zich daarnaast in verschillende levensfasen: opkomst, groei en transitie. Volgens de AWTi moeten overheden zich rekenschap geven van deze verschillen. Zoals gebruikelijk bij deze immer actieve Haagse adviesraad is weer een bijzonder interessant en goed geschreven advies door de AWTi gepresenteerd. Sowieso heeft de AWTi de afgelopen anderhalf jaar een verbluffende productie van goed doorwrochte onderzoeksrapporten en originele beleidsadviezen voor beide betrokken ministeries geleverd. Niet alleen buitengewoon interessant voor MKB-ondernemers in de regio, maar vooral ook van belang voor kennisinstellingen als HBO’s , universiteiten e.d. Dus naast alle lof voor de AWTi ook een goed initiatief van Saxion.  Zie hier het verslag van deze bijeenkomst (plus het bijbehorende adviesrapport).

«« (terug) naar Algelun's Archief