logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Daadwerkelijke stimulering van economische bedrijvigheid binnen de eigen regio? Vraag nú de (gratis) voorlichtingssessie over het opzetten van een BIZ aan!

De Wet op de BedrijvenInvesteringsZones is kort voor het zomerreces van de Tweede Kamer op 3 juli 2014 aangenomen. De Eerste Kamer heeft op 18 november 2014 het wetsvoorstel voor de vernieuwde BIZ als hamerstuk behandeld. Deze wet vervangt de Experimentenwet BIZ. Wanneer de nieuwe, definitieve wet ingaat wordt nog bekend gemaakt ‘’bij Koninklijk Besluit’’, zoals dat zo heet. Vermoedelijk is dat begin 2015.

Wees er snel bij, want hoe sneller met een BIZ wordt gestart, des te meer profijt ondernemers en gemeenten hiervan hebben. Wie nú met het opzetten van een BIZ binnen de eigen gemeente begint, weet zeker dat de lokale BIZ snel gereed kan zijn. De BIZ-regeling stimuleert in moeilijke tijden lokaal de economische bedrijvigheid. Praktische knelpunten, waar wij in het verleden ook tegenaan liepen, zijn in de nieuwe Wet op de BIZ weggenomen. Zie ook onze toelichting op het opzetten van bedrijveninvesteringszones op basis van onze eerdere advies- en ondersteuningervaringen hiermee in de rubriek Projectbeschrijvingen op deze site »»»

De voorlichtingssessie gaat, kort en bondig, in op vragen als wat is een BIZ; hoe kan een BIZ goed werken; vereisten en verplichtingen van een BIZ; berekening en bestemming van de BIZ-gelden en hoe geef je metterdaad inhoud aan de ‘’win/win’’-situatie voor zowel ondernemers als de lokale overheid? De voorlichtingsbijeenkomst duurt maximaal twee uur (inclusief beantwoording specifiek lokaal ingegeven vragen). De voorlichtingssessie is bedoeld voor (lokaal gebonden) bedrijvenkringen en/of intern gemeentelijke betrokkenen (zoals bedrijvencontactfunctionarissen, beleidsmedewerkers EZ, wethouders EZ, medewerkers WOZ e.d.). Hetzij afzonderlijk georganiseerd naar doelgroep of een combinatie daarvan in een gezamenlijke bijeenkomst. Zie ook onze praktijkreflectie daarop. Deze (kostenloze) voorlichtingssessie geldt als serviceverlening vanuit onze adviesgroep.
Contactlegging: klik het mailadres linksonder op de zwarte balk van de website aan (of anders: bel het telefoonnummer dat rechtsonder op die balk staat vermeld).

«« (terug) naar Algelun's Archief