logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Hogescholen én het MKB:

De AWTi bereidt in het eerste kwartaal 2015 een (brief)advies voor over hogescholen en MKB, waarin de vraag centraal staat hoe het MKB optimaal gebruik kan maken van de kennis die beschikbaar is bij hogescholen.

De interactie tussen hogescholen en MKB is in de laatste tien à vijftien jaar beleidsmatig een steeds grotere rol gaan spelen bij het oplossen van de zogenoemde kennisparadox. Hogescholen kregen extra middelen voor het aanstellen van lectoren en de RAAK-regeling is gestart. Dit heeft geleid tot een toename in het aantal samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en het MKB. Met het aantreden van het kabinet Rutte I in 2010 kwam er een nieuw instrument om hogescholen en mkb’ers met elkaar te verbinden: de Centres of Expertise. Inmiddels zijn er ruim twintig van deze centra. Het budget voor praktijkgericht onderzoek bedraagt momenteel dertig miljoen euro per jaar.

Er is dus al veel vooruitgang geboekt in het afgelopen jaren. Dat wil niet zeggen dat er geen verbetering mogelijk is in het overheidsbeleid op dit terrein. De vraag hoe het MKB optimaal gebruik kan maken van de kennis, die beschikbaar is bij hogescholen, blijft nog steeds relevant. Met name is het interessant om te kijken naar de aansluiting tussen het beleid van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken (EZ) én de regionale overheden.

Het advies van de AWTi is bedoeld als input voor de nieuwe Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap, die naar verwachting door OCW en EZ in de loop van 2015 wordt opgesteld. Algelun [MKB] Advies is in elk geval zeer benieuwd naar de inhoud, strekking en uiteraard de aanbevelingen van dit advies van deze productieve Haagse adviesraad.

«« (terug) naar Algelun's Archief