logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Over het gebruik van een RvC (of RvA) door familiebedrijven in Nederland: behartigenswaardig en degelijk onderzoeksrapport over dit actuele onderwerp…

De onbekendheid met een Raad van Commissarissen (of Raad van Advies) bij veel familiebedrijven was onder meer aanleiding voor het onderzoek Goed ondernemingsbestuur bij familiebedrijven onder leiding van professor dr. Roberto Flören (hoogleraar Familiebedrijven Nyenrode) en Stefan Jansen RA (partner Baker Tilly Berk). Ook de actualiteit van dit onderwerp speelde bij de uitvoering van dit onderzoek naar 664 bedrijven (en 70 geïnterviewde ondernemers en commissarissen) natuurlijk mee. Niet voor niets luidt de ondertitel van het rapport: een onderzoek naar verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven. Vooral in het oog springend zijn de verhandelingen in het rapport over de praktische toepassingsmogelijkheden, waarbij eveneens duidelijke referentiekaders door de onderzoekers worden aangegeven.

Je kunt niet anders verwachten van deze zeer in de materie van familiebedrijven ingevoerde auteurs van deze lezenswaardige en toch compacte uitgave van 150 pagina’s. Naast kerncijfers uit het onderzoek komen onderwerpen als de samenstelling van een RvC, de taken van een dergelijke Raad én de overwegingen om als familiebedrijf wel of niet zo’n orgaan voor de corporate governance van het eigen bedrijf in het leven te roepen aan de orde. Dit alles tegen de achtergrond van de implicaties en de mogelijke effecten van zo’n (extra) bestuursorgaan voor goede (eigendoms)verhoudingen van en tussen de betrokken leden van een familiebedrijf.

Het onderzoek werd uitgevoerd namens Nyenrode Business University, Baker Tilly Berk en ING Nederland. Het onderzoeksrapport is in november 2013 uitgegeven door Baker Tilly Berk NV, dat als gerenommeerd accountantskantoor veel praktijkervaring met familiebedrijven heeft. Het onderzoek werd gepresenteerd in het kader van de zogeheten 16e Dag van het Familiebedrijf, die op 11 november 2013 heeft plaatsgevonden. Het onderzoeksrapport is te bestellen en ook te downloaden via de website van Baker Tilly Berk.

«« (terug) naar Algelun's Archief