logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Lectoraat Familiebedrijven Windesheim Zwolle de komende jaren…

Het actieve Lectoraat Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim te Zwolle doet de komende jaren weer opnieuw goed en ambitieus onderzoek naar o.m. kwaliteitsbevordering van familiebedrijven binnen het MKB van ons land. Onder de vakinhoudelijke leiding van lector dr. Ilse Matser geeft het betreffende lectoraat hiermee duidelijk vervolg aan eerder uitgevoerd (en ook voorgenomen) praktijkgericht onderzoek naar actuele en kennisvergrotende organisatiethema’s van en rond familiebedrijven. Een belangrijk congres was 27 november 2013 als eerste, systematische terugkoppeling van de resultaten van het onderzoeksproject Goed bestuur in MKB-familiebedrijven. Dit onderzoeksproject Goed bestuur in MKB-familiebedrijven richt zich vooral op het belang van continuïteit bij familiebedrijven door zorgvuldige introductie – en gerichte toepassing van specifieke (beheers) instrumenten voor "good governance" binnen familiebedrijven. Begin 2013 promoveerde Ilse Matser aan de Universiteit van Utrecht op het uitgebreide en weerbarstige onderzoeksonderwerp over strategische resources en prestaties van Nederlandse familiebedrijven. Hiervoor analyseerde zij o.m. de relatie tussen betrokkenheid van de bedrijfsfamilie én de ontwikkeling van bepaalde vormen van zogenoemde "social capital". Ilse Matser is al sedert 2010 als lector Familiebedrijven verbonden aan de hogeschool Windesheim te Zwolle. Het Lectoraat Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim is vanaf 11 september 2015 omgevormd tot het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven. Nadere info over de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van dit altijd interessante bijdragen leverende lectoraat is hier te vinden. Zie eveneens nummer 8 bij de rubriek met Relevante links op deze website.

«« (terug) naar Algelun's Archief