logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Regeling Bedrijven InvesteringsZones (BIZ) permanent?

Op de valreep van het jaar 2012 toch nog een aardig bericht over de BIZ regeling. Namelijk dat de BIZ naar alle waarschijnlijkheid een permanente wettelijke regeling wordt... Wij vinden dit een gunstige ontwikkeling. Wij van Algelun [MKB] Advies zijn overtuigd van de meerwaarde van een dergelijke opzet. Wij merken in onze adviespraktijk duidelijk het rendement van samenwerking van bedrijven op bedrijventerreinen en in winkelgebieden. De ervaringen bij het opzetten van een BIZ hebben ons echter wel geleerd dat met name de voorbereiding daarop en de communicatie daarover zeer intensief moeten worden aangepakt. Onduidelijkheden zijn funest (en veelal de kiem van mogelijke ontevredenheid bij ondernemers). Dit wordt vaak door “tegenstanders” (die zijn er helaas vrijwel altijd, zo is onze ervaring) gebruikt om een “bom” onder de BIZ te leggen. Als het op een finale (geheime) stemming aankomt, is voor velen (het door de tegenstanders opgeroepen) onderbuikgevoel zo sterk dat in de anonimiteit tóch maar niet voor de instelling van de betreffende BIZ wordt gekozen. Bijzonder jammer dat dit soms zo loopt. Bovendien fnuikend voor de toekomstige samenwerking, waartoe ondernemers ook hierna worden geroepen. Hetzij door de lokale overheid, hetzij uit oogpunt van adequaat parkmanagement, bereikbaarheid en aanzien bedrijventerrein of het tegengaan van de eventuele teloorgang van een winkelgebied. Volgens ons kan dit beduidend beter: zie onze toelichting op het opzetten van Bedrijven InvesteringsZones (BIZ) op basis van onze praktijkervaringen in de rubriek Projectbeschrijvingen op deze site »»»

«« (terug) naar Algelun's Archief