logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Achtergrond en bedoeling van de initiatiefnemers Regio Zwolle Monitor

De Regio Zwolle Monitor is oorspronkelijk een initiatief van de stichting Metropool Zwolle. De doelstelling van deze stichting is het bevorderen van de ontwikkeling en bewustwording van de eigen identiteit van de regio Zwolle.

Metropool Zwolle wil de samenwerking tussen belanghebbenden in de regio bevorderen én zogenoemde regiotrots stimuleren. Hiervoor heeft Metropool Zwolle een onderzoeksmiddel in het leven geroepen: de jaarlijkse monitor. In de onderzoeksmonitor worden periodiek de economische activiteiten per branche, sector, cluster in de regio Zwolle in kaart gebracht. De uitkomst wordt, zo veel als mogelijk, in historisch en landelijk perspectief geplaatst. Trends en ontwikkelingen worden mede hierdoor zichtbaar gemaakt en nadrukkelijk in relatie gebracht met sociaal economische en infrastructurele ontwikkelingen.

De monitor biedt ruimte voor jaarlijks wisselende thema's. Het thema voor 2012 is profiel van de regio Zwolle. Anders geformuleerd: “hoe identiteit en samenwerking een impuls geven aan een topregio”, aldus de ondertitel van de samenvatting van de monitor 2012 Regio Zwolle.

Zie voor meer gedetailleerde informatie over de jaarlijkse onderzoeksmonitoren de link bij nummer 23 van Algelun’s Archief. Bij wijze van voorbeeld, maar ook als belangrijke basis voor alle hierop volgende onderzoekmonitoren, zit thans in ons digitale archief de onderzoeksmonitor van het jaar 2012 bijgesloten: zie samenvatting onderzoeksmonitor Regio Zwolle 2012 (PDF) »»»

«« (terug) naar Algelun's Archief