logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Beleidsplan van het ministerie van EZ, Landbouw en Innovatie van 13 september 2011

In het beleidsplan van het ministerie van EZ, Landbouw en Innovatie van 13 september 2011 “Naar de top: het bedrijvenbeleid in acties” staan veel noemenswaardige zaken. O.a. de passage op pagina 17, tweede gedachtestreepje van onderen, is interessant voor ondernemend Nederland. Namelijk daar staat als beleidsvoornemen van dit belangrijke ministerie:

(…) “De doorlooptijd van een faillissement naar een ‘schone lei’ moet worden versneld. Dit kan helpen om het risico van een investering voor ondernemers te verlagen. Daarom zal in samenspraak met stakeholders worden bezien hoe door mogelijke aanpassingen in de huidige faillissementswetgeving het doorstarten en reorganiserend vermogen van bedrijven kan worden verbeterd (einde citaat)”.

«« (terug) naar Algelun's Archief