logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Trendstudie MKB en Ondernemerschap van maart 2011

In de “Trendstudie MKB en Ondernemerschap: ontwikkelingen, vooruitblik en beleidssignalen” (programmaonderzoek van EIM i.h.k.v. MKB en ondernemerschap van maart 2011) staan talloze zeer behartigenswaardige trendanalyses en onderzoeksconstateringen. Met de volgende passage uit deze Trendstudie is Algelun [MKB] Advies het van harte eens:

“Meer en vooral beter ondernemerschap
Sinds 2003 kan het ondernemerschapsbeleid in Nederland worden getypeerd als de bevordering van ‘meer en beter ondernemerschap’ (EIM, 2008b). Recentelijk is deze duale benadering onder vuur gekomen. Zo betogen Van Praag en Stevens (2010) dat de stimulering van ondernemerschap zich nog veel meer dan nu gebeurt, zou moeten richten op ‘kwaliteit’. Zij bepleiten een keuze om vooral ‘beter ondernemerschap’ in de zin van ‘ambitieuze high potentials’ te bevorderen. Voor dit standpunt is enige steun te vinden in zowel de bevindingen van het huidige rapport als de internationale literatuur (onder meer Van Praag en Van Stel, 2010). Niettemin heeft het huidige rapport ook veel aanwijzingen gegeven voor het maatschappelijke nut van ‘meer ondernemerschap’. Micro-economisch betekent meer ondernemerschap ook meer mogelijkheden voor zelfontplooiing, flexibele werktijden en autonomie. Macro-economisch betekent het een hogere concurrentiedruk op gevestigde bedrijven met alle voordelen van dien voor banencreatie en arbeidsproductiviteit, hogere flexibiliteit (vooral voor bedrijven die werk aan zzp’ers uitbesteden) en minder werkloosheidsuitkeringen. Ook draagt meer ondernemerschap bij aan de zichtbaarheid van ondernemende rolmodellen, leidt het tot leereffecten en tot de vorming van een kweekvijver voor toekomstige ambitieuze ondernemers. Bovendien wordt in empirisch onderzoek van Carree et al (2007) alleen een significant negatief effect op economische groei gevonden van ‘te weinig’ ondernemers en niet van ‘te veel’. Alles samenvattend lijkt de slogan ‘meer en beter ondernemerschap’ op zichzelf nog steeds een geschikte leidraad voor het beleid (citaat pagina 196 van genoemde Trendstudie)”.

«« (terug) naar Algelun's Archief