logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Trendverschuiving aandacht overheidsbeleid voor ondernemerschap

In eerdere studies is de trendverschuiving van de aandacht van overheidsbeleid voor ondernemerschap in ons land al geconstateerd als een toe te juichen ontwikkeling:

De algemene trend binnen overheidsbeleid is dus toenemende aandacht voor ondernemerschap.
Daarnaast is het ondernemerschapsbeleid inhoudelijk geleidelijk verschoven van defensief beleid, gericht op het integreren van de belangen van het MKB in het algemeen economische beleid, naar offensief beleid, gericht op de voorname functie van ondernemerschap in de bredere economie. De verschuiving van defensief naar offensief ondernemerschapsbeleid komt tot uitdrukking in het toegenomen belang van fiscaal beleid, maar ook in beleid dat specifiek is gericht op ondernemerschapskwaliteit, voorlichting, advisering en onderwijs in ondernemerschap.

(zie o.a.: Kuiper, A.A.B.H.,2010, Van defensief MKB-beleid naar offensief ondernemerschapsbeleid:
Een reconstructie van de totstandkoming van deze omslag is het op het MKB gerichte beleidsprogramma Ondernemerschap en Starters, EIM Research Report H201014, Zoetermeer)

«« (terug) naar Algelun's Archief