logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Ondernemerschap in relatie tot de “tijdgeest”

Ondernemerschap past goed in de huidige “tijdgeest” tonen andere studies weer aan:

In de afgelopen 25 jaar was er sprake van een spectaculaire opleving van ondernemerschap in Nederland. Kort samengevat is het aantal zelfstandige ondernemers in Nederland (exclusief de landbouw) gestegen van circa 0,5 miljoen in 1983 - het dieptepunt na een decennialange daling - naar bijna 1,1 miljoen in 2010. Hoewel ondernemerschap in veel landen in de lift zit, weerspiegelen de Nederlandse cijfers ook internationaal vergeleken een formidabele stijging.

En: Enkele achterliggende oorzaken van de opleving van ondernemerschap zijn de brede verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, waardoor grenzen tussen organisaties vervagen en schaalvoordelen binnen het bereik van kleine bedrijven komen, de sterke groei van de dienstensector met zijn relatief kleine bedrijfsgrootte en beperkte toetredingsbarrières en de opkomst van nichemarkten door de toenemende differentiatie van consumentenvoorkeuren. Ook hebben er belangrijke veranderingen plaatsgevonden aan de aanbodzijde van ondernemerschap. Zo is de maatschappelijke beeldvorming over ondernemerschap positiever geworden en maakt ondernemerschap vaker deel uit van de beroepswens, heeft het stijgend aandeel allochtonen in de beroepsbevolking een positieve invloed op het aantal ondernemers gehad en is er bij veel mensen een toenemende behoefte aan meer autonomie in het werk, variërend van eigen baas willen zijn tot meer mogelijkheden willen hebben om werk en zorgtaken te combineren. Deze krachten aan de vraag- en de aanbodzijde hebben tezamen een ‘nieuwe economie’ opgeleverd die wel wordt aangeduid als ‘the entrepreneurial economy’ (zie o.a.: Audretsch, D.B. and A.R. Thurik, 2010, Unraveling the shift to the entrepreneurial economy, Tinbergen Institute Discussion Paper TI 2010-080/3, Rotterdam, Tinbergen Institute).

«« (terug) naar Algelun's Archief